utorak, 10 Oktobar 2017 13:22

Nova generacija stručnih saradnika/saradnica za rad sa mladima

Treća generacija polaznika i polaznica obuke za stručne saradnike/saradnice za rad sa mladima koju organizuje Institut za razvoj mladih KULT završila je četvrti, a ujedno i završni modul obuke. Aktivnosti su se i ovog puta odvijale u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA na Ilidži u periodu od 5. do 8. oktobra a budući stručni saradnici/saradnice imali su priliku više učiti o organizacijskim vještinama i planiranju aktivnosti u njihovim organizacijama kao i radu s mladima. Trener ove sesije bio je Jasmin Bešić koji je ujedno i izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT. Posljednjem modulu obuke prisustvovalo je 20 polaznika/polaznica. 

Kao predstavnici/predstavnice organizacija iz kojih dolaze polaznici/polaznice su kroz modul imali priliku učiti o politikama i procedurama koje je bitno da svaka organizacija posjeduje kako bi uspješno mogla obavljati svoju djelatnost i ostvarivati ciljeve kojima teži. Učili su o tome koliko je bitno uspostaviti jasnu organizacionu strukturu i jasno odrediti funkcije i odgovornosti svakog člana/članice u organizaciji. Kroz interaktivne vježbe radili su na usavršavanju svojih organizacijskih vještina uzimajući u obzir sve izazove i poteškoće sa kojima se mogu susresti u planiranju pojedinog događaja. Ono što je najvažnije kada se želimo baviti pojedinim pitanjima jeste jasno postaviti cilj, tj. šta je što se želi postići određenom aktivnošću. 

Mladi su tokom modula posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i razgovarali sa potpredsjednikom FBiH, Milanom Dunovićem, o problemima sa kojima se mladi susreću te možda i najvažnijim pitanjem a to je zašto mladi napuštaju našu zemlju, šta je to što mladi očekuju a ne mogu pronaći u svojoj zemlji pa rješenje pronalaze daleko od svojih domova. Kako i sam potpredsjednik kaže, komunikacija vlasti s mladima je nešto što itekako nedostaje u bh. društvu, jer mladi imaju šta da kažu samo im se ne pruža često prilika. Na rješavanju problema koji se tiču mladih potrebno je da se uključe svi nivoi vlasti u BiH.

Tamara Cvetković, učesnica iz Centra za izgradnju mira Sanski Most kaže: FBiH još uvijek nije usvojila strategiju za mlade dok kolege iz RS imaju već treću po redu. To su neke od stvari koje nama mladima mogu zaista pomoći. Taj segment i nacrt Zakona o mladima u FBiH su naše potrebe.

Kako su u fokusu cijele obuke zapravo mladi i zadnji modul je završio temom mladi, kako to stručni saradnici/saradnice rade sa mladima te šta je to što trebaju usavršavati u svom radu.

Obuka jeste završila ali ono što učesnici i učesnice nose jedni od drugih jeste mnogo lijepih poruka koje su jedni drugima poručili kao i mnoga znanja i iskustva koje su razmijenili jedni s drugima a ujedno i dalju saradnju na pitanjima koja su im zajednička u radu – mladi. Testiranje učesnika/učesnica će biti održano u novembru kada će ujedno biti i dodjela certifikata za sve one koju su uspješno položili test i time službeno postali stručni saradnik/saradnica za rad sa mladima.

 

Azra Halilović