utorak, 12 Septembar 2017 10:51

Završen III modul Obuke za stručne saradnike/ce

U periodu od 7. do 10. septembra održan je III modul Obuke za stručne saradnike/ce za rad sa mladima koju organizuje Institut za razvoj mladuh KULT. Na inicijativu Instituta, Agencija za statistiku BiH uvrstila je u nomenklaturu zanimanja pod šifrom 3412 zanimanje Stručni saradnik/ca za rad sa mladima. Četiri dana obuke, 16 učesnica i učesnika iz raznih dijelova BiH aktivno su radili u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA na Ilidži. Prva dva dana modula tema je bila Javno zagovaranje (osnovni termini, elementi, tipovi, principi, temelji i dr.) koju je vodila trenerica Amila Dedić, a druga dva dana tema je bila Socijalne kompetencije (nenasilna komunikacija, hijerahija i značaj potreba, kompromis, konflikti...) uz vodstvo psihologinje Senke Čimpo.

U sklopu obuke Kafa sa... učesnici i učesnice su imali priliku upoznati i razgovarati sa bh. režiserima Tarikom Hodžićem i Kenanom Kulenovićem, razmijeniti mišljenja te dobiti pojedine informacije o elementima, sadržaju i važnosti kratkometražnog filma te poruci koju film može ostaviti na publiku. Tokom obuke Obrazovno – razonodni centar za mlade SPAJALICA posjetila je grupa od 13 mladih ljudi iz Makedonije, Srbije, Francuske, Latvije i drugih država koji su na razmjeni u BiH na temu „EUtopia? – Diversity in Changing Europe“, te su radeći u grupama, razmjenjivali informacije i mišljenja na temu „različitost“ u njihovim organizacijama/udruženjima u radu sa mladima, lična mišljenja na tu temu te stanje u državi iz koje učesnici/ce dolaze.

Azra Halilović je podijelila sa nama svoje iskustvo:

Ovaj modul je bio dinamičan i pun energije. Tema javno zagovaranje koju smo radili prva dva dana obuke je bila itekako korisna za budući rad svakoga ko radi sa mladima, a osim teorijskog dijela koji obično bude monoton i suhoparan radili smo debatu, igru uloga od kojih smo svi sa ulogama koje smo dobili imali zadatak da riješimo problem kao u realnom životu, rad u grupama i druge vježbe i aktivnosti. Svaki dan možemo naučiti nešto novo kad su u pitanju socijalne kompetencije, jer rad na sebi nikad ne prestaje i uvijek se možemo dodatno usavršavati. Radili smo vježbe upoznavanja, iako je III modul obuke i dalje se upoznajemo i uvijek otkrivamo nešto novo jedni o drugima, zatim vježbe na temu konflikta i kompromisa, te rodne ravnopravnosti. Jedno od večernjih druženja obilježili smo i kuglanjem i odlično se zabavili.

Nakon svakog modula učesnici i učesnice popunjavaju i volonterski dnevnik na teme koje su radili, o njihovom viđenju svake teme te kako će ih primjenjivati u praksi. Također, trenerice koje rade na  svakom modulu učesnicima/ama u volonterske dnevnike popunjavaju povratne informacije o njihovom učešću na obuci te savjete za daljnji rad. 

Završena su tri modula obuke, a ono što slijedi jeste završni IV modul koji je planiran u periodu od 5. do 8. oktobra ove godine. Nakon IV modula slijedi završno testiranje i dodjela certifikata za sve koji prođu testiranje. Mogućnost izlaska na testiranje imaju oni učesnici i učesnici koji ispune 80% zadataka obuke uključujući prisustva, aktivnosti te zadaće koje moraju raditi nakon završenog svakog modula.