utorak, 12 Septembar 2017 10:51

Završen III modul Obuke za stručne saradnike/ce

U periodu od 7. do 10. septembra održan je III modul Obuke za stručne saradnike/ce za rad sa mladima koju organizuje Institut za razvoj mladih KULT. Na inicijativu Instituta, Agencija za statistiku BiH uvrstila je u nomenklaturu zanimanja pod šifrom 3412 zanimanje Stručni saradnik/ca za rad sa mladima.

Četiri dana obuke, 16 učesnica i učesnika iz raznih dijelova BiH aktivno su radili u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA na Ilidži. Prva dva dana modula, koji je vodila trenerica Amila Dedić, tema je bila Javno zagovaranje (osnovni termini, elementi, tipovi, principi, temelji i dr.), a druga dva dana tema je bila Socijalne kompetencije (nenasilna komunikacija, hijerarhija i značaj potreba, kompromis, konflikti...) uz vodstvo psihologinje Senke Čimpo.

U sklopu segmenta obuke Kafa sa... učesnici i učesnice imali su priliku upoznati se i razgovarati sa bh. režiserima Tarikom Hodžićem i Kenanom Kulenovićem, razmijeniti mišljenja te dobiti pojedine informacije o elementima, sadržaju i važnosti kratkometražnog filma te poruci koju film može ostaviti na publiku. Tokom obuke Obrazovno – razonodni centar za mlade SPAJALICA posjetila je grupa od 13 mladih ljudi iz Makedonije, Srbije, Francuske, Latvije i drugih država koji su na razmjeni u BiH na temu EUtopia? – Diversity in Changing Europe, te su radeći u grupama, razmjenjivali informacije i mišljenja na temu „različitost“ u njihovim organizacijama/udruženjima u radu sa mladima, lična mišljenja na tu temu te stanje u državi iz koje učesnici/ce dolaze.

Azra Halilović iz NARKO-NE-a podijelila je sa nama svoje iskustvo:

Ovaj modul je bio dinamičan i pun energije. Tema Javno zagovaranje koju smo radili prva dva dana obuke bila je itekako korisna za budući rad svakoga ko radi sa mladima. Osim teorijskog dijela koji obično bude monoton i suhoparan radili smo debatu, igru uloga od kojih smo svi u ulogama koje smo dobili imali zadatak riješiti problem kao u realnom životu. Svaki dan možemo naučiti nešto novo kad su u pitanju socijalne kompetencije, jer rad na sebi nikad ne prestaje i uvijek se možemo dodatno usavršavati. Radili smo i vježbe upoznavanja, jer iako je treći modul obuke i dalje se upoznajemo i uvijek otkrivamo nešto novo jedni o drugima, a imali smo i vježbe na temu konflikta i kompromisa, te rodne ravnopravnosti. Jedno od večernjih druženja obilježili smo i kuglanjem i odlično se zabavili.

Nakon svakog modula učesnici i učesnice popunjavaju i volonterski dnevnik na teme koje su radili, o njihovom viđenju svake teme te kako će ih primjenjivati u praksi. Također, trenerice koje rade na  svakom modulu učesnicima/ama u volonterskim dnevnicima daju povratne informacije o njihovom učešću na obuci te savjete za daljnji rad. 

Završena su tri modula obuke, a ono što slijedi jeste završni, četvrti modul koji je planiran u periodu od 5. do 8. oktobra ove godine. Nakon njega slijedi završno testiranje i dodjela certifikata za sve koji prođu testiranje. Mogućnost izlaska na testiranje imaju oni učesnici i učesnici koji ispune 80% zadataka obuke uključujući prisustva, aktivnosti te zadaće koje moraju raditi nakon završenog svakog modula.