utorak, 06 Februar 2018 14:05

Stilovi roditeljstva

Krajem prošle radne sedmice, u prostorijama NARKO-NE-a, održana je radionica na temu Stilovi roditeljstva. Ni ovaj put nije bilo riječ o predavanju o klasičnim stilovima roditeljstva. Psiholog iz Službe socijalne zaštite općine Ilidža, Nermin Omerović s našim volonterima i volonterkama interaktivno je komunicirao na ovu temu u kontekstu druženja djece i volontera/volonterki. Volonterima i volonterkama iz projekata Stariji brat, starija sestra i Edukativni rad sa djecom u riziku „Darujmo im vrijeme umjesto novac“ ove teme su od velike važnosti jer da bi mogli razumjeti dijete u riziku s kojim se druže, moraju prije svega razumjeti porodicu iz koje to dijete dolazi.

Djeca s kojom se volonteri i volonterke druže kroz projekte mogu poticati iz različitih porodica. S volonterima/volonterkama mogu se družiti djeca koja su zanemarivana i/ili zlostavljana, koja kao takva mogu imati određene poremećaje u ponašanju. Djeca iz socijalno ugroženih porodica, mogu biti žrtve porodičnog nasilja ili svjedoci nasilja koje se dešava u njihovoj porodici gdje oni nisu direktno izloženi nasilju. Ponavljajuće situacije traume, zlostavljanja i/ili zanemarivanja mogu ostaviti teške posljedice na emocije i ponašanje djeteta. U radu s tim djetetom, veliku ulogu ima volonter ili volonterka jer oni počinju biti model kojeg dijete prati. Volonteri/volonterke trebaju nastojati da svojim pozitivnim angažmanom i empatičnim odnosom pružaju podršku djeci koja će u konačnici doživjeti pozitivno životno iskustvo, jer ono što je najvažnije jeste da svako dijete ima osmijeh na licu. Svako dijete treba da zna da uvijek ima neko kome je stalo do njegove sreće.

Bez obzira na kontekst radionice posvećen volonterima i volonterkama, ukratko ćemo se osvrnuti na naslov radionice i objasniti četiri najvažnija stila roditeljstva. 

Indiferentan ili zanemarujući odgojni stil podrazumijeva slabu kontrolu uz emocionalnu hladnoću roditelja. Roditelji postavljaju male zahtjeve, nemaju kontrolu nad djetetovim ponašanjem, djetetu ne postavljaju granice. Emocionalno su hladni, nezainteresirani za djetetove aktivnosti, zaokupljeni su sami sobom, te rijetko iskazuju roditeljsku ljubav. Takva djeca su često neposlušna, neprijateljska, niskog samopoštovanja i sklona delikventnim oblicima ponašanja. Bazično se osjećaju nesigurnim, promjenjivog su raspoloženja i slabe samokontrole. 

Permisivan ili popustljiv odgojni stil podrazumijeva emocionalnu toplinu ali slabu kontrolu. Takvi roditelji su pretjerano emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav, podršku i emocionalnu toplinu, ali postavljaju male zahtjeve te imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad djetetovim ponašanjem. Primarno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i želje. 

Autokratski odgojni stil, naziva se još i krutim i strogim odgojnim stilom podrazumijeva odgojni stil u kojem roditelji postavljaju velika očekivanja i zahtjeve pred dijete provodeći strogi nadzor i kontrolu pri čemu ne pružaju dovoljno topline i podrške. Roditelji su usmjereni na postavljanje granica i pravila, skloni su kažnjavanju u situacijama kada se isto ne poštuje ili se prekrši. 

Glavni odgojni cilj je učenje samokontrole i poslušnosti djeteta autoritetu, a odnos roditelj – dijete temelji se na odnosu nadređenosti i podređenosti. Autoritativni ili demokratski odgojni stil je stil koji kombinira čvrstu roditeljsku kontrolu i emocionalnu toplinu. Roditelji postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi djeteta, provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja, uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu. Potiču djetetovu znatiželju, kreativnost, samouvjerenost i nezavisnost emocija. Vode računa o djetetovim osjećajima i potiču ga. Ovo je ujedno i najbolji odgojni stil koji se preporučuje roditeljima da ga primjenjuju u odgoju svoje djece. 

Stilovi roditeljstva su najznačajnija i najkritičnija varijabla koja se prepoznaje u odrastanju djeteta. Stoga, pri odgoju svoje djece razmislite koji odgojni stil primjenjujete jer to može utjecati na sreću djeteta ali i na njegovu budućnosti. Djeca su kao mali pupoljci. Pomozimo im da izrastu u najljepše cvijeće i da uživaju u svojoj originalnosti i svemu što život pruža.

Lejla Buljina