četvrtak, 26 Oktobar 2017 08:48

Prvi volonterski koraci u SBSS

Protekle sedmice održani su savjetodavni sastanci sa starom i novom generacijom volontera i volonterki u projektu Stariji brat, starija sestra. Koordinatorica projekta, Alma Hadžiskakić, poželjela je oficijelnu dobrodošlicu novim volonterima i volonterkama i izrazila sreću zbog nastavka druženja sa "starim". 

Savjetodavni sastanci osmišljeni su kako bi se pružila podrška volonterima i volonterkama, te kako bi se oni osnažili u radu sa djecom, ali i u vlastitom rastu i razvoju. Sastanci se održavaju dva puta mjesečno i na njima volonteri i volonterke imaju priliku iskazati svoja očekivanja od sastanka, pozitivne i negativne stvari koje im se dešavaju u radu sa djecom. Od novembra će drugi sastanak u mjesecu biti rezervisan za interaktivna „druženja“ volontera i volonterki sa stručnjacima i stručnjakinjama koji će na različite načine pristupati samoj tematici projekta. 

Grupa novih volontera i volonterki, sačinjena od jedanaest različitih mladih ljudi, koji su tu sa istim ciljem i željom da djeci uključenoj u projekat vrate osmijeh i potaknu druge da učine isto, izražavaju entuzijazam i jaku želju da što prije upoznaju svoju buduću mlađu "braću i sestre". Teže ka suočavanju sa izazovima i pri tom smatraju da će se sa njima nositi na najbolji mogući način uz stalnu podršku i savjetovanje koordinatorice, asistentice i stručnih saradnika i saradnica. 

Projektni ciklus 2017/2018 za volontere i volonterke projekta "Stariji brat, starija sestra“ započeo je još davno, prije prvog savjetodavnog sastanka. Započeo je u samom procesu selekcije i edukacije, u iščekivanju povratne informacije da li smo primljeni ili ne. Započeo je riječima: „Biće nam drago da u narednom periodu budete dio ovog projekta i ove velike porodice koju čine volonteri, volonterke, koordinatorica i saradnice i saradnici iz Centra za socijalni rad i Doma za djecu bez roditeljskog staranja,“ riječi su jedne od volonterki koja je prisustvovala prvom savjetodavnom sastanku. 

Dok sjedim i aktivno slušam ono što govore volonteri i volonterke ne mogu a da se ne divim njihovoj volji, želji ili čak potrebi da se što prije upoznaju sa djecom i uljepšaju im dan. Ne mogu da se ne divim načinu na koji im oči sijaju pri spomenu prvog susreta sa djetetom gdje im nije bitno kojeg su spola, godina niti rase. Veliko je vidjeti jednu veliku grupu mladih ljudi (njih 45) kako prevazilaze granice u svojim glavama i kako ruše ukalupljene standarde društva u kojem živimo, kaže Eleonora Kljajić, projektna asistentica.