srijeda, 11 Oktobar 2017 12:16

Prevencija maloljetničke delikvencije - "Stariji brat, starija sestra"

Edukacije Prevencija maloljetničke delikvencije - "Stariji brat, starija sestra" za dvije grupe novih volontera i volonterki u okviru projekta Stariji brat, starija sestra 2017./18. godine održane su u septembru i oktobru. Budući volonteri i volonterke dolaze iz različitih profesionalnih oblasti (psihologija, mašinstvo, zdravstvene studije, arhitektura, političke nauke), a kroz interaktivni i multidisciplinarni pristup upoznati su sa preventivnim modelom Stariji brat, starija sestra

Učesnici i učesnice edukacije dobili su potrebne odgovore na pitanja u vezi samog načina provedbe projekta i njihove uloge izražavajući želju za još većim brojem radionica i ličnih primjera onih koji su već dugi niz godina kroz volonterski rad u kontaktu sa djecom. Izrazili su svoja očekivanja od budućeg volonterskog angažmana, navodeći da žele društveno korisno provesti slobodno vrijeme, te svoje stečene vještine dijeliti i koristiti u radu sa djecom koja će biti uključena u projekat, kao i svoje slobodno vrijeme iskoristiti na najbolji način i pomoći u motiviranju i drugih mladih ljudi da se i oni priključe volontiranju kako bi djeca iz socijalno ugroženih porodica ili djeca bez roditeljskog staranja dobila prijatelja, ljubav i podršku

Također, složili su se da volonteri i volonterke u projektu trebaju biti odgovorni u izvršavanju obaveza i maksimalno se truditi da ostvare adekvatnu suradnju sa koordinatorima/koordinatoricama, saradnicima/saradnicama, drugim volonterima/volonterkama, a posebno sa djetetom sa kojim će se družiti tokom školske godine. 

Učesnici i učesnice smatraju da su svi oni koji su u poziciji da pomažu obavezni proaktivno djelovati, te da je ovakav vid angažmana prilika za pokazivanje humanosti kroz koju obje strane, i dijete i volonteri/volonterke, dobivaju. 

S osmijehom, proaktivnim stavom i izraženom težnjom da baš oni budu budući model za djecu koja su marginalizirana od strane društva završene su edukacije za buduće volontere i volonterke projekta Stariji brat, starija sestra.

 

Projekt je podržan i financiran od strane Općine Stari Grad.

 

Eleonora Kljajić