nedjelja, 11 Septembar 2016 22:04

RIPPO

Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH (RIPPO)

Druga faza projekta prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja mladih

Prvi korak koji vodi ka postizanju održivosti prevencije ovisnosti u BiH napravljen je sa implementacijom

JUPPO-projekta (2014.-2016.). Saradnici iz vladinih i nevladinih organizacija usvojili su osnovne stručne i pedagoške kompetencije u oblasti prevencije ovisnosti i metoda omladinskog rada. Njihove matične organizacije iskazale su interes za umrežavanjem i formiranjem ključnog aktera (Mreže) koji će razviti okvir za pronalaženje efektivnih i dugoročnih rješenja na polju prevencije ovisnosti i unaprjeđenja zdravlja. 

Druga faza sa projektom RIPPO (2017) ima za cilj stvoriti podržavajuće okruženje i kreirati uslove za uspostavljanje Stručnog centra za prevenciju ovisnosti u BiH na čijem razvoju bi se radilo u trećoj fazi projekta (2018-2020).

 

Fokus jednogodišnje druge faze projekta je:

- na daljnjoj profesionalizaciji stručnog kadra vladinih i nevladinih organizacija iz cijele BiH koji će kontinuirano implementirati praktične aktivnosti prevencije ovisnosti u skladu sa lokalnim strategijama/politikama za mlade i Akcionim planom za djecu BiH 2015. – 2018.

- na uspostavljanju mreže vladinih i nevladinih organizacija kao ključnog aktera koji će dalje zagovarati integriranje prevencije ovisnosti u političke, zdravstvene, sigurnosne i omladinske programe u BiH.

- na koncipiranju zajedničkog trogodišnjeg projekta kojim će se obezbijediti sredstva za zagovaračke i razvojne strategije, te podržati aktivnosti za izgradnju stručnog centra za prevenciju ovisnosti u Bosni i Hercegovini.

 

Partnerske organizacije RIPPO mreže:

Institut za razvoj mladih KULT, Sarajevo

JU Terapijska zajednica „Kampus”, Sarajevo

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“, Sarajevo

Omladinski klub „Pod istim suncem“, Jablanica

KJU Porodično savjetovalište, Sarajevo

JU Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Doboj

JU Centar za mentalno zdravlje, Vitez

Centar za edukaciju mladih, Travnik

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, Sarajevo