Vizija i misija

Vizija

Zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja, te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama.

Kratka verzija: Kvalitetan i zdrav život u BiH.

Misija

Udruženje NARKO-NE kreira i razvija volonterske programe za osnaživanje i zdrav razvoj djece i mladih, te gradi i jača kapacitete profesionalaca za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zdravlja u BiH.

Kratka verzija: Osnažujemo djecu i mlade da zdravo društvo grade.