Pristup radu, modeli i koncepti

Već na sami spomen imena NARKO-NE većina ljudi pomisli upravo na udruženje bivših i/ili liječenih ovisnika/ovisnica, što za posljedicu ima mnoge predrasude. Ipak, ako naziv ovog udruženja spomenete nekome od volontera/volonterki i saradnika/saradnica koji sudjeluju u njegovim aktivnostima, većini njih nižu se sljedeće predodžbe u glavi: druženje u prirodi, smijeh, društvene igre s papirićima, flomasterima i različitim rekvizitima, razgovaranje o vlastitim snovima, željama i imaginarnim situacijama te osjećaj zajedništva pri čemu je svako jednako važan i poseban. Ono što ovo udruženje čini prepoznatljivim upravo su njegove jedinstvene metode, modeli i koncepti rada. 

Sama filozofija rada Udruženja NARKO-NE inspirirana je knjigom Eckharda Schiffera Zašto Huckleberry Finn nije postao ovisnik? u kojoj ovaj autor zastupa tezu da se ovisnost u svojim različitim oblicima često može izbjeći ako svijet djece i mladih sačuvamo od uništenja. To možemo ostvariti ako djeca i mladi u svijetu imaju mogućnost razvijati svoje stvaralačke snage te ako mogu konkretno istaknuti svoje snove i čežnje, svoje potrebe za pustolovinom te konstruktivno doživjeti jedinstvenost i opuštanje. 

 

Ova Schifferova teza te Model salutogeneze iskorišteni su u svim projektima Udruženja NARKO-NE. Na taj način razvila se i Zvijezda vodilja organizacije koju su stvorili volonteri/volonterke i njihovi roditelji, nastavnici/nastavnice te stručni saradnici/saradnice koji su bili uključeni u projekte. Zvijezda vodilja zapravo je primjena Modela salutogeneze (Aaron Antonovsky, 1993.) te prikazuje sve one zaštitne čimbenike koji nas drže dalje od ovisnosti. Također, ta Zvijezda vodi nas kroz sve naše projekte univerzalne i selektivne prevencije. Univerzalna prevencija je ona usmjerena na svu djecu i mlade te njihovo socijalno okruženje (Intercity teatar projekt, magazin Preventeen, Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni). Selektivna prevencija − prevencija namijenjena djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti (Stariji brat, starija sestra, Edukativni rad sa djecom u riziku).

Modeli i koncepti

Prevenciju samu po sebi nije lako definirati niti opisati šta to ona obuhvaća. Ona ne predstavlja puko sprječavanje korištenja droga, alkohola itd. već prepoznavanje rizika i sklonosti ka rizičnom ponašanju u svim sferama života. U tu svrhu, u NARKO-NE-u se koriste različiti modeli i koncepti koje slijedimo u našem radu. 

Kao model samoprocjene koristi se tzv. model klavira u kojem volonteri/volonterke i korisnici/korisnice ocjenjuju odnos pozitivnih i negativnih utjecaja, za identifikaciju zaštitnih i riziko-faktora koristi se model čamca, za procjenu raspoloženja i stanja duha kao važnog faktora zaštite koristi se emometar, a modeli rezervoara potiču na razmišljanje koji su to dugoročni faktori zaštite od rizičnog ponašanja. 

Pored navedenih modela, tri su najvažnija koncepta u našem radu: život u skladu s prirodom – što se provlači kroz svaku aktivnost Udruženja i obuhvaća ekološko osvještavanje i korištenje prirodnih materijala, izvora energije itd., praktično istraživanje na terenu – vrlo korišten koncept, prvenstveno u Preventeenu, ali često i u drugim projektima, čime se želi podstaknuti volontere/volonterke da što više kontaktiraju sa svojim vršnjacima/vršnjakinjama i drugim ljudima i tako istražuju svijet oko sebe. Treći koncept je vršnjačko (peer) savjetovanje koje se prvenstveno vrši među vršnjacima/vršnjakinjama jer se smatra da je takvo savjetovanje najefikasnije, s obzirom na to da se vršnjaci/vršnjakinje najbolje međusobno razumiju, ali uz kontrolu i pomoć stručnjaka/stručnjakinja.