Organizacija projekata, ciljevi

Organizacija projekata

Svi projekti u režiji udruženja NARKO-NE realiziraju se kroz dva programa (Mladi za zdrave zajednice i Mentorski program) i kroz mreže koje okupljaju druge strateške NVO i vladine organizacije i institucije (Mreža Stariji brat, starija sestra u BiH, Stručno usavršavanje i strukturalno umrežavanje za ključne aktere prevencije ovisnosti u BiH – JUPPO te Evropski volonterski servis – EVS).

U programu Mladi za zdrave zajednice, oko 120 srednjoškolaca/ki, nakon edukacije, volonterski rade u zajednicama širom BiH, kako bi svoje vršnjake/kinje osvijestili o opasnostima ovisničkih ponašanja i potaknuli ih na razvoj zdravih životnih stilova. U ovaj program spadaju sljedeći projekti: Intercity teatar projekt, Preventeen, kNOw risks te Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni (IKS).

U Mentorskom programu srednjoškolci/ke i studenti/ice educiraju se i podržavaju da kroz volonterski angažman kao mentori/ice osnažuju djecu i mlade u riziku, kroz odnos povjerenja postaju im uzori i omogućavaju da razviju svoje potencijale. Volonteri/ke time doprinose povećanju socijalne uključenosti ove grupe, a istovremeno rade na vlastitom razvoju. U ovaj program ubrajaju se sljedeći projekti: Edukativni rad s djecom u riziku, Radionice za učenje te Stariji brat, starija sestra i Follow Ups.