Organizacija projekata, ciljevi

Svi projekti u režiji Udruženja NARKO-NE realiziraju se kroz dva programa (Putokazi u zdravije društvo i Mentorski program) i kroz mreže koje okupljaju druge strateške nevladine i vladine organizacije i institucije (Mreža "Stariji brat, starija sestra BiH", Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH (RIPPO), te Evropski volonterski servis – EVS).

U programu Putokazi u zdravije društvo, oko 120 srednjoškolaca i srednjoškolki, nakon edukacije, volonterski radi u zajednicama širom BiH, kako bi svoje vršnjake i vršnjakinje osvijestili o opasnostima ovisničkih ponašanja i potaknuli ih na razvoj zdravih životnih stilova. U ovaj program spadaju sljedeći projekti: Intercity teatar projekt, PreventeenkNOw-risks te Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni (IKS).

U Mentorskom programu srednjoškolci/srednjoškolke i studenti/studentice educiraju se i podržavaju da kroz volonterski angažman kao mentori/mentorice osnažuju djecu i mlade u riziku, kroz odnos povjerenja postaju im uzori i omogućavaju da razviju svoje potencijale. Volonteri/volonterke time doprinose povećanju socijalne uključenosti ove grupe, a istovremeno rade na vlastitom razvoju. U ovaj program ubrajaju se sljedeći projekti: Edukativni rad s djecom u riziku, Radionice za učenje te Stariji brat, starija sestra i Follow Ups.